Seglingsinbjudan

Riddarfjärdsregattan 2019


Gaff Yacht Society RC (GYSRC)

 

Inbjudan till Riddarfjärdsregattan 2019

 

 


31 augusti -1 september

Kappsegling: Riddarfjärdsregattan och Fläsket runt, på Riddarfjärden och Mälaren innehåller 3 separata tävlingar.

(FR) Fläsket Runt
Distanskappsegling för klassiska kölbåtar (se 2.4!). Lördagen den 31 augusti.

(TSBTR) The Scandal Beauty Trophy Race
Alla gaffelriggade båtar och övriga klassiska båtar (se 2.4!), med minst 40kvm segelyta. Spinnaker inte tillåtet. Söndagen den 1 september 2019.

(SvL) Svensk Lösen
Klassiska båtar (se 2.4!) med mindre än 40 kvm segelyta, söndagen den 1 september

Datum:           31 augusti -1 september 2019

Arrangör:       Gaff Yacht Society RC (GYSRC)

 1. Regler

 

 • Tävlingarna genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S samt SRS-reglerna.

 

 

Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR Appendix S, Standardseglingsföreskrifter och kompletterande seglingsföreskrifter som kommer att finnas på den officiella anslagstavlan placerad vid Stockholms Segelsällskaps klubbhus i Rålambshovsparken.

 

 1. Villkor för att delta

 

2.1       Den tävlande ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet.

 

2.2       Varje tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

 

2.3       Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingarna.

 

2.4       Tävlingen är öppen för alla klassiska segelbåtar. Med klassiska segelbåtar avses båtar som är byggda före 1969, eller båtar byggda enligt en officiell mätregel, som är antagen före 1969, eller båtar med gaffelrigg. Även båtar tillhörande entypsklasser designade före 1969 kan delta, liksom andra båtar med klassiskt utseende men i det senare fallet efter godkännande i varje enskilt fall från Kappseglingskommittén.

 

2.5       Båtar med SRS-tal angivet i SRS-tabellen 2019 eller med SRS mätbrev, tävlar med detta handikapptal. Båtar som saknar SRS-tal, blir tilldelade ett handikapptal, som kommer att beräknas med det s.k. ALMA-talets beräkningsmodell (http://www.almatal.se) och sedan konverteras till motsvarande SRS-tal.

 

 1. Anmälan

 

3.1       Anmälan ska göras senast måndagen den 19 augusti 2019 på GYS:s hemsida http://www.gys.se

För ytterligare information kontakta GYS enligt hemsidan.

 

3.2       Anmälan ska innehålla uppgifter om :

 1. Vilken eller vilka tävlingar du vill delta i.
 2. Seglar du med spinnaker.
 3. Båtens namn.
 4. Båttyp.
 5. Segelnummer.
 6. Aktuellt mätetal, eller om inte sådant finns anges ett äldre mätetal enligt någon handikappregel (t.ex. LYS, SRS, Scandicap, NL) om ett sådant finns.
 7. Gärna lite data, historik och kuriosa om båten.
 8. Rorsmans namn, adress, telefonnummer och ev. e-postadress.
 9. Antal besättningsmän/kvinnor inkl. kapten
 10. Båtklubb.
 11. Om anmälaren är annan än rorsman, dennes namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
 12. Rorsmans personnummer.
 13. Uppgifter om antal middagar som önskas.

 

 

3.3       Anmälningsavgiften är vid anmälan senast den 19 augusti:


Lördagens segling                                400 kr             
Söndagens seglingar                            400 kr             
Anmälan till båda dagarna                   600 kr 

Gaffelriggade jakter, båda dagarna       200 kr                         

Efteranmälan medges till den 28 augusti med 50% förhöjd avgift. I anmälningsavgiften ingår 3 strömmingsmackor och 3 öl för varje båt, per dag man kappseglar. Övrig mat o dryck beskrivs i Bilaga nedan

 

Den sammanlagda summan av anmälningsavgiften och kostnaden för mat och dryck ska vara GYS tillhanda på PG 11 80 05-8 senast den 19 augusti 2019.

 

 1. Registrering och besiktningskontroll

 

4.1       Registrering ska ske på Tävlingsexpeditionen mellan 8:30 och 09:30 båda dagarna.

 

4.2       Mätbrev ska kunna visas upp innan båt kappseglar om båten är anmäld med SRS-tal, som inte finns i SRS-tabellen.

 

 

 1. Tidsprogram

 

5.1       Tävlingsexpeditionen är öppen både lördag och söndag från klockan 08:30.

Obligatoriskt skepparmöte för Fläsket Runt lördag 31 augusti kl. 09:30
och för The Scandal Beauty Trophy Race och Svensk Lösen söndag 1 september kl. 09:30

Planerade tider för starter

Fläsket Runt: Planerad tid för första varningssignal lördag kl.10:55.
The Scandal Beauty Trophy Race: Planerad tid för varningssignal söndag kl. 10:55 och
Svensk Lösen efter start för The Scandal Beauty Trophy Race.

Prisutdelning sker så snart som möjligt efter tävlingarnas slut på söndagen.

Skepparmöte och prisutdelning äger rum i Stockholms Segelsällskaps hamn under Västerbron

 

 1. Genomförande

 

6.1       Regattan omfattar tre helt skilda kappseglingar. En kappsegling på lördagen och två kappseglingar på söndagen. Varje kappsegling omfattar en segling.

           

På lördagen seglar alla mot alla i distanskappseglingen Fläsket Runt. Vid många deltagare kan seglingen indelas i flera startgrupper efter SRS-tal. Om seglingen samlar fem eller flera båtar av samma typ, kan om så önskas dessa även räknas som egen klass. De kommer dock inte att få en separat start, utan startar med andra båtar med likartat SRS handikapp.

 

På söndagen seglar båtar med en mätt segelarea om minst 40 kvadratmeter om The Scandal Beauty Trophy Race. Dessa båtar startar i en egen start. Efter den starten startar båtar med en mätt segelarea under 40 kvadratmeter en segling om pokalen Svensk Lösen.

 

 

 1. Kappseglingsområde

 

7.1       Kappseglingarna genomförs på Riddarfjärden. Fläsket Runt seglar även ut mot Kungshatt och tillbaka.

 

 1. Banan

 

8.1       Start och målgång sker på Riddarfjärden. Lördagens segling Fläsket Runt seglas på en distansbana västerut mot Kungshatt och åter och markeras med fasta märken. Söndagens seglingar sker på en bana runt Riddarfjärden, markerad med utlagda bojar och planeras omfatta tre varv.

 

 1. Protester och straff

 

9.1       Alternativa straff för brott mot KSR del 2 kommer att tillämpas, så att ett tvåsvängsstraff är bytt mot ett ensvängsstraff. Detta ändrar KSR 44.1

 

 

 

 1. Poängberäkning

 

10.1     Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att samtliga seglingar räknas.

 

10.2     Appendix T1 gäller för alla kappseglingarna i Regattan. Straff enligt T1.b kommer att vara 5% tidstillägg istället för poängstraff. Detta ändra KSR App T1.b

 

 

 1. Priser.

 

 • Rikligt med priser kommer att delas ut och alla priser är vandringspriser. Mest ärofullt är förstås The Scandal Beaty Trophy. Men Svensk Lösen är också mycket ärofullt. Ett nytt pris för ”Regattans bästa prestation” har instiftats av GYSRC – Micke Matuska Memorial.

 

 • Vunna vandringspriser skall återlämnas till:

Askwalls gravyr AB

Norrtullsgatn 21

113 27 Stockholm

med uppgift om båtnamn senast den 10 augusti året efter.

 

 

BILAGA

Allmänna upplysningar

 

         Måltider

 

Välkommen till regattafest i SSS hamn lördagen den 31 augusti. En måltid i all enkelhet i goda vänners lag.

Kostnad för denna måltid är 275 kronor per person (inkl. 1 glas vin/öl).

 

Det kommer även att finnas möjligheter att inhandla mackor och kaffe, te eller annan dryck under lördagen och söndagen i hamnen.

Anmälan till regattan ska innehålla uppgifter om hur många av besättningen som vill ha en regattamåltid. Betalning av middagen ska ske senast 19 augusti till GYS PG 11 80 05-8.

 

Hamnfaciliteter

Stockholms Segelsällskaps SSS hamn under Västerbron kommer att kunna utnyttjas för de tävlande båtarna från fredag eftermiddag. Även Rålambshovs Segelsällskaps hamn kommer att kunna utnyttjas om många båtar kommer. Hamnkaptenens anvisningar för förtöjning ska följas. Ingen hamnavgift kommer att tas ut.

 

 

 

Stockholm den 3 juni 2019

Kappseglingskommittén inom GYS Racing