Seglingsinbjudan

 

 

 

 

Riddarfjärdsregattan 2018

 

Gaff Yacht Society RC (GYSRC)

 

 

Inbjudan

 

 

 

Kappsegling: Riddarfjärdsregattan på Riddarfjärden innehåller 3 separata tävlingar.

 

Riddarvarvet

Öppen kappsegling för klassiska kölbåtar med två delseglingar, lördagen den 1 september 2018.

 

The Scandal Beauty Trophy Race

Alla gaffelriggade båtar och övriga klassiska båtar, med minst 40kvm segelyta. Spinnaker är inte tillåtet, söndagen den 2 september 2018.

 

Svensk Lösen

Klassiska båtar med mindre än 40 kvm segelyta, söndagen den 2 september 2018

 

 

Datum: 1-2 september 2018

Arrangör: Gaff Yacht Society RC (GYSRC)

 

1. Regler

 

1.1 Kappseglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S, samt SRS reglerna.

Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR Appendix S, Standardseglingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter som kommer att finnas på den officiella anslagstavlan placerad vid Stockholms Segelsällskaps klubbhus i Rålambshovsparken.

 

 

2. Villkor för att delta

 

2.1 Den tävlande ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet.

 

2.2 Varje tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

 

2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter regattan.

 

2.4 Tävlingen är öppen för alla klassiska segelbåtar. Med klassiska segelbåtar avses båtar som är byggda före 1968, eller båtar byggda enligt en officiell mätregel, som är antagen före 1968, eller båtar med gaffelrigg. Även båtar tillhörande entypsklasser designade före 1968 kan delta, liksom andra båtar med klassiskt utseende, men i det senare fallet efter godkännande i varje enskilt fall från Kappseglingskommittén.

 

2.5 Båtar med SRS tal angivet i SRS tabellen 2018 eller med SRS mätbrev, tävlar med detta handikapptal. Båtar som saknar SRS tal, blir tilldelade ett handikapptal som kommer att beräknas med det s.k. ALMA-talets beräkningsmodell (http://www.almatal.se), och sedan konverteras till motsvarande SRS tal.

 

 

3. Anmälan

 

3.1 Anmälan ska göras senast den 20 augusti 2018 på anmälningsblanketten inom ovanstående meny "ANMÄLNINGAR". (OBS Under skiftet juni/juli kommer denna anmälan att aktiveras. Meddelas här när aktivt.)

 

För ytterligare information eller frågor kontakta GYS enligt hemsidan.

 

3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter om:

 

1. Vilken eller vilka tävlingar du vill delta.

2. Seglar du med spinnaker.

3. Båtens namn.

4. Båttyp.

5. Segelnummer.

6. Aktuellt mätetal, eller om inte sådant finns anges ett äldre mätetal enligt någon handikappregel (t.ex. LYS;

SRS; Scandicap; NL) om ett sådant finns.

7. Gärna lite data, historik och kuriosa om båten.

8. Rorsmans namn, adress, telefonnummer och ev. e-postadress.

9. Antal besättningsmän/kvinnor inkl. kapten

10. Båtklubb.

11. Om anmälaren är annan än rorsman, dennes namn, adress, telefon-nummer och mejladress.

12. Uppgifter om antal middagar som önskas.

 

3.3 Anmälningsavgiften är vid anmälan senast 20 augusti:

 

Lördagens seglingar 400 kr

Söndagens seglingar 400 kr

Anmälan till båda dagarna 600 kr

Gaffelriggade jakter, båda dagarna 200 kr

 

Efteranmälan medges till den 28 augusti. I anmälningsavgiften ingår 3 strömmingsmackor och 3 öl, för varje båt, per dag man kappseglar. Övrig mat och dryck beskrivs i Bilaga nedan

 

Den sammanlagda summan av anmälningsavgiften och kostnaden för mat o dryck ska vara GYS tillhanda på PG 118005‐8 senast den 20 augusti.

 

4. Registrering och besiktningskontroll

 

4.1 Registrering ska ske på Tävlingsexpeditionen mellan 08:00 och 09:30 båda dagarna.

 

4.2 Mätbrev ska kunna visas upp innan en båt kappseglar om båten är anmäld med ett SRS tal som inte finns i SRS tabellen.

 

4.3 Ägare/kapten måste kunna visa ett försäkringsbrev.

 

 

5. Tidsprogram

 

5.1 Tävlingsexpeditionen är öppen både lördag och söndag från 08:00.

 

Skepparmöte Riddarvarvet lördag 1/9 kl. 09:30 och för The Scandal Beauty Trophy Race och Svensk Lösen söndag 2/9 kl. 09:30

 

Planerade tid för starter

Riddarvarvet: planerad tid för första varningssignal lördag ca kl.10:55.

The Scandal Beauty Trophy Race varningssignal söndag ca kl. 10:55 och Svensk Lösen efter starten av The Scandal Beauty Trophy Race.

 

Prisutdelning sker så snart som möjligt efter tävlingarnas slut på söndagen.

 

Skepparmöte och prisutdelning äger rum i Stockholms Segelsällskaps hamn under Västerbron.

 

5.2 Regatta måltiden serveras lördagen den 1 september kl 18:00.

 

6. Genomförande

 

6.1 Regattan omfattar tre helt skilda kappseglingar. En kappsegling med två delseglingar på lördagen och två kappseglingar med vardera en segling på söndagen.

 

På lördagen seglar alla mot alla i tävlingen Riddarvarvet. Den består av två delseglingar. Varje delsegling kan ha två eller flera startgrupper uppdelade efter SRS-tal. Om seglingen samlar fem eller flera båtar av samma typ, kan om så önskas dessa räknas som egen klass. De kommer dock inte att få en separat start, utan startar med andra båtar med likartat SRS handikapp. Den andra delseglingen startar så snart som möjligt efter att sista båt i första delseglingen har gått i mål.

 

På söndagen seglar båtar med en mätt segelarea om minst 40 kvadratmeter om The Scandal Beauty Trophy. Dessa båtar startar i en egen start. Efter den starten startar båtar med en mätt segelarea under 40 kvadratmeter en segling om den tjusiga pokalen Svensk Lösen.

 

 

7. Kappseglingsområde

 

7.1 Kappseglingarna genomförs på Riddarfjärden.

 

8. Banan

 

8.1 Banan är en bana runt Riddarfjärden och markeras med fasta märken eller utlagda bojar. På lördagen planeras för två varv runt banan i varje delsegling, medan på söndagen kommer vardera Kappseglingen omfattar tre varv. Banan kan kortas beroende på väder och vind. Start och mål kommer att vara utanför Riddarholmen.

 

 

9. Protester och straff

 

9.1 Alternativa straff för brott mot KSR del 2 kommer att tillämpas, så att ett tvåsvängsstraff är bytt mot ett ensvängsstraff. Detta ändrar KSR 44.1.

 

 

10. Poängberäkning

 

10.1 Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller för seglingen Riddarvarvet där båda seglingarna räknas.

 

10.2 Appendix T1 gäller för alla kappseglingarna i Regattan. Straff enligt T1.b kommer dock att vara 5 % tidstillägg istället för ett poängstraff. Detta ändrar KSR App T1.b.

 

 

11. Priser

 

11.1 Som vanligt vid GYS kappseglingar kommer rikligt med priser att delas ut. De främsta priserna är givetvis vandringspriserna ”the auld mug” eller The Scandal Beauty Trophy, samt den fantastiska pokalen Svensk Lösen. Ett nytt pris för ”Regattans bästa prestation” har instiftats av GYS RC – Micke Matuska Memorial. Därutöver kommer ett nytt pris för Riddarvarvet att delas ut, som är ett av seglingshistoriens tjusigaste, alla kategorier.

 

Förutom äran finns dessutom ett antal andra priser, som man kan ha i bokhyllan till nästa år då de ska lämnas tillbaka.

 

 

 

BILAGA

Allmänna upplysningar

 

Måltider

En regattamåltid kommer att serveras lördagen den 1 september. (Obs, detta är ingen stor bal med vita dukar, utan en robust måltid fixad av Janne Gusten att avnjutas i goda vänners lag runt SSS klubbhus). Kostnad för middagen är 250 kronor (inkl. 1 glas vin/1 öl) per person.

 

Det kommer även att finnas möjlighet att inhandla mackor och kaffe, te eller annan dryck under lördagen och söndagen.

 

Anmälan till regattan ska innehålla uppgifter om hur många av besättningen som vill ha en regattamåltid. Betalning av middagen ska ske senast den 20 augusti.

 

 

 

Hamnfaciliteter

Stockholms Segelsällskaps SSS hamn under Västerbron kommer att kunna utnyttjas för de tävlande båtarna från fredag eftermiddag. Även Rålambshovs Segelsällskaps hamn kommer att kunna utnyttjas om många båtar kommer. Hamnkaptenens anvisningar för förtöjning ska följas. Ingen hamnavgift kommer att tas ut.

 

 

 

 

Välkomna till årets stora seglingsbegivenhet.

 

Kappseglingskommittén inom GYS Racing