Seglingar

The Scandal Beauty Trophy Race 2020


Gaff Yacht Society RC (GYSRC)

The Scandal Beauty Trophy

 

Söndagen den 9 augusti i Sandhamn


Detaljerad inbjudan och anmälningsformulär återfinns i ovanstående folder SEGLINGAR och ANMÄLAN.

Tillbaka till hemsidan GYS.se